ประวัติผู้บริหาร

นายกฤษ  ละมูลมอญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 12

คลิกอ่านประวัติ


นางสาวบุณยกุล  หัตถกี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
โทรศัพท์ :
037-210543 ต่อ 13

คลิกอ่านประวัติ