พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ นางธัญชนก ก้อนเงิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2563 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน และก่อนการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 11 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.7 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับประเทศ จำนวน 1 รายได้แก่ นางกาญจนา ก้อนสันทัด ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง และนายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณีได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนเด่นประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562 มา ณ โอกาสนี้