สพม.7 ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 พร้อมด้วย นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ สพม.7 ร่วมต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการ และคณะ กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตาม ประเมินผลความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานทางการศึกษาในเรื่องการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับ