เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก