การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ รอบที่ 2) ปี พ.ศ.2563

3840_NEW
ย้ายครูศธจ.นย
ย้ายครูศธจ.สก