สพม.7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบมอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต