ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายวราวิช คำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก