สพม.7 นิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 งานประกันคุณภาพทางการศึกษา และโครงการโรงเรียนสุจริตงานพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนตาพระยา และโรงเรียนทัพพระยาพิทยา โดยมีนายประสาน เลือดทหาร ประธานสมป.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชานันท์ ประภา ผอ.รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นประธานกรรมกา

test

sdfdasfasdfasdfdasf