ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีนายพาดี ฉิมพาลี ผอ.โรงเรียนศรีมหาโพธิ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี