สพม.7 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.7 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงนำคณะอัยการและเยาวชน ภายใต้โครงการการบูรณาการ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

test

sdfdasfasdfasdfdasf