การพัฒนาข้าราชการฯก่อนแต่งตั้ง รองผอ.รร.

ระหว่างวันที่ 3 – 20 กันยายน 2563 ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1