ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม. 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 โดยมี นายอลงกรณ์ เขตสกุล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ให้การต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชม
ในบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7

 

test

sdfdasfasdfasdfdasf