ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม สร้างครูต้นแบบ (Cloning teachers)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุมวางแผนกิจกรรมสร้างครูต้นแบบ (Cloning teachers) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ จังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษานิเทศก์ สพม.7 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

test

sdfdasfasdfasdfdasf