การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.รร.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยมี รองผอ.สพม.7 รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัด สพม.7 และสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1