ตสน.สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงินฯ รร.ตาพระยา

เมื่อระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.7 นำโดย นส.ไปรยา ไฝเจริญมงคล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นส.ประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเข้าตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้

test

sdfdasfasdfasdfdasf