ประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7