รร.อรัญประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นายนครินทร์ ยิ้มเจริญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา “ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

ชื่อผลงาน : ครับแม่ครับ
ครูที่ปรึกษา : น.ส. กรชนก ชลสินธุ์