เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา เด็กปราจีนเจ๋ง คว้า2รางวัลระดับนานาชาติ โครงงานวิทย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ในเวที World Invention Innovation Contest จากประเทศเกาหลีใต้ ผลงาน Ground Water Holding Capsule for Plants Invention Academy (KIA) โดยนางสาวเมธาพรลาหู่ นางสาววริศรา เดชผิว ครูที่ปรึกษาโครงงานนายอนุพงษ์ ศรีโสภา และนางสาวกมลชนก พันธ์ุทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7