สพม. 7 เดิน – วิ่ง เพื่อการศึกษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มคลี่คลายประกอบกับรัฐบาลเริ่มมีมาตรการผ่อนคลาย เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และคณะกรรมการจัดงาน จึงกำหนดจัดงาน “สพม.7 เดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ป่าในเมืองเขาอีโต้ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป….