การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู และนักเรียนในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี