โครงการฝึกอบรมครูแนะแนวและนักเรียนแกนนำฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูแนะแนวและนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาด้านอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว