ตรวจติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีฯ โรงเรียนสระแก้ว

เมื่อระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.7 นำโดย นส.ไปรยา ไฝเจริญมงคลผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นส.ประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเข้าตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้