ติดตามความพร้อมศูนย์ HCEC โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ