ประชุมฯ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูแนะแนว เพื่อขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีครูแนะแนว และผู้ที่รับผิดชอบงานระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียนเข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมฮิลไซต์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท เขาใหญ่ ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี