รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ระดับภาค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ระดับภาคการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก