ตสน.สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานฯ รร.ชิตใจชื่น

เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.7 นำโดย นส.ไปรยา ไฝเจริญมงคล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นส.ประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเข้าตรวจติดตามฯ ในครั้งนี้