การอบรมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี จัดการอบรมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น “กิจกรรมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7” โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ อารีจิตร อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอัยการสูงสุด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7