สพม.7 ประกวดราคาซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพม.7 ประกวดราคาซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)