ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนชิตใจชื่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี