ตสน.สพม.7 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ รร.ทัพพระยาพิทยา

เมื่อวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.7 นำโดย นส.ไปรยา ไฝเจริญมงคล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นส.ประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการเข้าตรวจครั้งนี้