พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฯ จ.ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผอ.รร.ปราจิณราษฎรอำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือในกลุ่มเป้าหมายในสังกัดกลุ่มเครือข่ายฯ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน (ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563) ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจากกลุ่มเครือข่ายฯ จังหวัดปราจีนบุรี ณ ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี