การอบรมพัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดย กลุ่มอำนวยการ จัดการอบรมพัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพ พ…นักงานราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพื่อพบปะ ชี้แจงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุม สพม.7

 

คลิกดูอัลบั้มภาพทั้งหมด…