ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ เป็นประธานกรรมการ, นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม, นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายทินภัทร ฮะวังจู นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โรงเรียนวังหลังวิทยาคม โรงเรียนวังไพรวิทยาคม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 และโรงเรียนชิตใจชื่น

คลิกดูอัลบั้มภาพทั้งหมด…….