คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต “คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต” จากนั้น ผอ.สพม.7 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.7 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการสำคัญให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

 

คลิกดูอัลบั้มภาพ…..