สพม.7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดการรับสมัครสอบ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7