กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ทุกวันพุธ @ สพม.7

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย “วางทุกงาน ออกกำลังกายทุกคน” โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ทุกวันพุธ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยมี ดร.กฤษ  ละมูลมอญ  ผอ.สพม.7 และ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม

รับชมภาพทั้งหมด…คลิก