บรรจุครูผู้ช่วย สังกัดสพม.7 จำนวน 13 ราย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 7 นำโดย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 13 ราย ได้แก่ ศธจ.ปราจีนบุรี กรณีปกติ 4 ราย, กรณีพิเศษ 8 ราย และศธจ.สระแก้วกรณีพิเศษ 1 ราย โดยมีดร.บุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ให้หลักแนวคิดในการทำงานโดยใช้ความรู้อบรมสั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7