บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นำโดย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จำนวน 12 ราย โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ให้หลักแนวคิดในการทำงานใช้ความรู้สั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7