การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผอ.โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม กล่าวต้อนรับ และดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวความเป็นมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.7 ครูและนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมและโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว