ตรวจสอบภายในตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินฯ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

เมื่อวันที่ 13 – 17 ก.ค. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.7 นำโดย นส.ไปรยา ไฝเจริญมงคล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นส.ประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจติดตามฯ ครั้งนี้เป็นอย่างสูง