สพม.7 ประชุมคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562