สพม.7 กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต “คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต”

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นำโดย ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต “คิดดี ทำดี สู่วิถีสุจริต” และหลังจากนั้น ผอ.สพม.7 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.7 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการสำคัญให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้สวมหน้ากากอนามัยและยืนเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)