New Normal สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ รร.ท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบหมายให้ ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดสระแก้ว ในวันเปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการต่าง ๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการในการควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว

คลิกดูอัลบั้มภาพ…