ประชุมทางไกล ศฉก.(COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 พร้อมด้วย ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.7ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพม.7 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษโดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กล่าวบรรยาย เรื่องแนวทางการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจฯ และการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC.) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9