“ศฉก.(COVID-19) สพม.7 นิเทศ ติดตามฯ”รร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.7 มอบหมายให้ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทางไกล ณ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

อัลบั้มภาพคลิก