“ตสน.สพม.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุรร.วังหลังวิทยาคม”

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.7 นำโดย นส.ไปรยา ไฝเจริญมงคล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นส.ประนอม สดศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน วังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการเข้าตรวจครั้งนี้