การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย อนุมัติโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวน 12 ราย โดยมี ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วย นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7