บทความ สาระน่ารู้


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 120]
ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิ
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 100]
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (นวดแผนไทย)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 83]
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนองครักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 92]
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพม.7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 82]
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข่าวประชาสัมพันธ์ไทยรัฐวิทยา 7
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 51]
รับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และ กิจกรรม"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 23]
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
27 กรกฎาคม 2560  [อ่าน : 21]
โรงเรียนองครักษ์ได้ทำการสอบ Pre O-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 143]
ประชุมวิชาการ,อบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 138]
นายธีรชัย ลีลาพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ได้รับโล่ห์ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น ระดับประเทศ ในการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และแสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ที่
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสระแก้ว
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 142]
เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวันตะเคียนวิทยาคม
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 123]
สหวิทยาเขต
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณวิทยา
31 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 152]
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 62]
จัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21,กิจกรรมหน้าเสาธง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนองครักษ์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 57]
เข้าร่วมการอบรมโรงเรียนคุณธรรม,กิจกรรม "พุทธมามะกะ"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 48]
ประชุมผู้ปกครอง,ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,บริจาคเลือด
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 50]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
30 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 72]
กิจกรรม"วันพบผู้ปกครองของลูก"
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาพระยา
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 55]
ประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมหน้าเสาธง
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
29 พฤษภาคม 2560  [อ่าน : 52]
ค่ายอบรมจริยธรรมคุณธรรม 60
  แสดงหน้า 1 [2] [3] [4]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]