แจ้งสถานศึกษาทราบ


การประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2017
11 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 172]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 05 ต.ค.60
05 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 248]
การประกวดวาดภาพสดศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 20 ปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน
05 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 311]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 29 ก.ย.60
30 กันยายน 2560  [อ่าน : 227]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 28 ก.ย.60
28 กันยายน 2560  [อ่าน : 308]
สำนักงาน กพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
27 กันยายน 2560  [อ่าน : 164]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 27 ก.ย.60
27 กันยายน 2560  [อ่าน : 209]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 26 ก.ย.60
27 กันยายน 2560  [อ่าน : 148]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 26 ก.ย.60
26 กันยายน 2560  [อ่าน : 106]
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
21 กันยายน 2560  [อ่าน : 290]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 20 ก.ย.60
21 กันยายน 2560  [อ่าน : 274]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 19 ก.ย.60
20 กันยายน 2560  [อ่าน : 102]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
20 กันยายน 2560  [อ่าน : 699]
ประชาสัมพันธ์ ยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
18 กันยายน 2560  [อ่าน : 117]
ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
13 กันยายน 2560  [อ่าน : 109]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560
03 กันยายน 2560  [อ่าน : 539]
ประกาศผลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน
03 กันยายน 2560  [อ่าน : 163]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 31 ส.ค.60
01 กันยายน 2560  [อ่าน : 111]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไ
28 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 193]
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.7 28 ส.ค.60
28 สิงหาคม 2560  [อ่าน : 254]
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]