770capital

 แจ้งสถานศึกษาทราบ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 82]
ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยางาน ม.มหิดล
13 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 33]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการภาษาไทยภาษาชาติ ครั้งที่3
10 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 82]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
10 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 83]
ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาคภาษอังกฤษเป็นเลิศ (ครั้งทึ่ 3)
10 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 192]
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่ง ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
10 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 65]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชีวิต
08 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 67]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี 2561
08 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 680]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2561
08 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 105]
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
07 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 39]
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรวมใจทำความดี
07 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 43]
มาตรการเฝ้าระวังลอยกระทง
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 63]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี
03 พฤศจิกายน 2560  [อ่าน : 33]
ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
28 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 68]
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน ที่ 2 2560
28 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 58]
กำชับย้ำเตือนให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลง พลุและประทัด
28 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 55]
ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด
11 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 136]
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่14
11 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 179]
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ
11 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 182]
การประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2017
11 ตุลาคม 2560  [อ่าน : 145]
  แสดงหน้า [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]   
 เครือข่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7

60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 037-210543 โทรสาร 037-210541 email :spm7.2560@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบ [spm7.2560@gmail.com]